Gry na świeżym powietrzu

Zajęcia w terenie wpływają korzystnie na zdrowie i psychiczne odprężenie dzieci. Wyrabiają zaradność, samodzielność, wytrzymałość, umiejętność zespołowego działania, inicjatywę ,pomysłowość , zmysł organizacyjny, stwarzają okazję do współzawodnictwa. Rozbudzają zainteresowania otaczającym światem, umiłowanie i poszanowanie przyrody. Uczą orientacji i swobodnego poruszania się w terenie.

Zestaw zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

na miesiąc listopad

Cel główny: Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci, wdrażanie do aktywnego

spędzania czasu

Miejsce ćwiczeń: ogród przedszkolny

Pomoce: chorągiewki, małe piłeczki, szarfy, duża piłka

Rozpoczęcie zajęć zabawą do wiersza ,,Gimnastyka to zabawa”

1.Zabawa orientacyjno –porządkowa

( 3-4 latki ) ,,Powódź” I zmiana

Dzieci biegają swobodnie po ogrodzie przedszkolnym . Na hasło ,,powódź” dzieci wchodzą na obrzeże piaskownicy. Na hasło,, powódź minęła” biegają ponownie po ogrodzie przedszkolnym.

(3-4 latki) ,,Słońce świeci ,deszcz pada” II zmiana

Na hasło ,,słonko świeci” dzieci biegają swobodnie .Na hasło ,,deszcz pada” chowają się pod drzewami.

(5-6 latki) ,,Numery” I zmiana

Numerujemy dzieci od 1 do 4. W trakcie swobodnego poruszania się dzieci po ogrodzie przedszkolnym nauczycielka wywołuje dowolny numer . Dzieci z wywołanym numerem staja nieruchomo. (Można jednocześnie wywołać kilka numerów).

(5-6 latki) ,,Znajdź swój kolor” II zmiana

Dzieci otrzymują kolorowe szarfy po czym ustawiają się w dwu rzędach, wg kolorów szarf, a następnie rozbiegają się w dowolnych kierunkach. Na hasło ,,stój”, ,,zamknij oczy „ wykonują polecenie. W tym czasie nauczycielka zmienia miejsce ustawienia chorągiewek, po czym woła ,,biegiem do swych chorągiewek”. Dzieci na to hasło otwierają oczy i biegną do swych chorągiewek ustawiając się w rzędzie